Jesu li vaši Facebook oglasi u skladu s vašim poslovnim ciljevima


Facebook oglasi
23.01.2020

Facebook Business platforma neprestano se razvija, postaje sve sofisticiranija te nudi sve više tipova oglašavanja. Uz velik izbor različitih mogućnosti, odabrati najbolju opciju može predstavljati izazov. 

Želite li da se vaša investicija u Facebook oglašavanje isplati otkrijte kako odabrati tipove oglasa koji najbolje odgovaraju vašim poslovnim ciljevima. 

 

Postavljanje ciljeva Facebook oglasa

Ciljevi Facebook oglasa koje možete postaviti su: 

Brand Awareness (povećanje svijesti o brandu) je cilj oglasa koji ćete odabrati želite li da vaš oglas i vaš brand budu upamćeni. Najveći uspjeh postići ćete ako stavite mobilno iskustvo na prvo mjesto. 

Reach (doseg) je cilj koji ćete odabrati kako bi maksimizirali broj i učestalost prikaza vaših oglasa. Ovaj cilj možete odabrati ako želite povećati svijest o brandu ili promijeniti percepciju o njemu. Možete birati želite li ostvariti maksimalan doseg ili maksimalan broj impresija za vrijeme trajanja kampanje. Osim toga, možete odrediti učestalost prikaza oglasa jednoj osobi. 

Lead Generation (generiranje leadova) – oglasi za generiranje leadova pomažu vam prikupiti informacije o potencijalnim kupcima ili klijentima. Ovaj cilj možete postaviti ako želite povećati broj pretplatnika na newsletter ili prikupiti druge vama važne informacije. Nakon što korisnici kliknu na vaš oglas za generiranje leadova on ih vodi na Facebook formu koju mogu jednostavno ispuniti, a vi podatke o prikupljenim leadovima možete preuzeti direktno s Facebooka ili ih povezati s CRM sustavom koji koristite. 

Traffic (povećanje prometa) – ovaj cilj odberite ako želite povećati broj posjeta na vašu web stranicu ili broj preuzimanja mobilne aplikacije. Oglasima kojima je cilj povećanje prometa možete direktno poslati korisnike na vašu web stranicu ili mobilnu aplikaciju. 

Engagement (angažman) oglasi potiču na interakciju s vašom Facebook stranicom ili objavama. Tipovi oglasa kojima je cilj povećanje interakcije su promoviranje postova, promoviranje Facebook stranice, dodavanje ponude i promoviranje eventa.

Želite li da vaše redovite Facebook objave dosegnu veći broj korisnika koristite Post Engagement tip oglasa. On vam omogućuje da vaš post bude vidljiv na feedu većeg broja korisnika i tako poveća svoj organski doseg te generira veći broj aktivnosti korisnika. Post Engagement oglasi pomažu vam izgraditi brand awarness na društvenim mrežama. 

App Installs (instalacija aplikacije) -  Ako je vaš cilj povećati broj preuzimanja i broj korisnika mobilne aplikacije specijalizirani Facebook App Insatall oglasi kreirani su upravo za to. Ovim oglasima možete doseći korisnike Facebooka i Instagrama te im olakšati preuzimanje vaše aplikacije. Oglasi sadrže direktne linkove na App Store i Google Play gdje korisnici mogu odmah preuzeti aplikaciju. 

Cilj ovog tipa oglasa je naglasiti osnovne funkcionalnosti i prednosti aplikacije te im je fokus na pridobivanju novih korisnika. Kod kreiranja ovih oglasa pokažite korisnicima osnovnu svrhu i funkcionalnosti aplikacije. 

Osim poticanja na preuzimanje, app engagement oglasima možete potaknuti na željenu akciju unutar aplikacije kao npr. kupnju putem aplikacije. 

Video Views (pregledi videa) – postavljanjem ovog cilja postići ćete da vaš video oglas bude prikazan optimalan broj puta. 

Product conversion (ostvarivanje konverzija) - cilj koji se odnosni na ostvarivanje konverzije omogućuje vam da ostvarite prodaju putem vaše web stranice, aplikacije ili fizičke trgovine. 

Messages (poruke) je cilj koji možete postaviti ako želite potaknuti interakciju s vašim korisnicima putem Facebook direktnih poruka. 

Dynamic ads oglasi prikazuju se osobama koje su iskazale zanimanje za vaš brand ili ponudu putem vaše  web stranice, aplikacije ili drugim online kanalima. Umjesto kreiranja svakog oglasa za sebe, kreirate predložak koji se automatski popunjava fotografijama i detaljima o proizvodima koje želite oglašavati.

 

Odabir formata Facebook oglasa

Da biste ostvarili postavljene ciljeve na raspolaganju su vam različiti formati oglasa: 

Images - format oglasa koji se sastoji od fotografija i teksta.

Carousell – ovaj format omogućuje vam korištenje više slika i/ili videa, naslova, linkova i poziva na akciju u jednom oglasu.

Collection – format uključuje Instant Experience, ranije poznat kao Canvas, koji omogućuje korisnicima da lakše pronađu vaše proizvode i usluge. U oglas možete uključiti 4 proizvoda uz naslovni video ili vizual.

Instant Experience je tip oglasa kreiran isključivo za mobilne uređaje. Nakon što korisnik klikne na oglas otvara mu se full-screen prikaz na mobilnom uređaju. Ovakvi oglasi privlače pažnju i pružaju vam priliku da se istaknete kvalitetnim sadržajem. Instant Experience oglas može biti kombinacija slika, videa, carousel, slideshow i collection formata. 

Video i Slideshow – ovi tipovi oglasa omogućuju vam da vaš brend, proizvod ili uslugu predstavite u najboljem svijetlu koristeći video format. 

Stories oglasi su full screen fotografije, video i carousell oglasi koji se prikazuju u story formatu, a za razliku od story objava ne nestaju u roku od 24 sata.

 

Kako postavit pravi cilj i odabrati pravi tip oglasa

Prije nego krenete kreirati Facebook kampanje i počnete s oglašavanjem imajte na umu vaše poslovne i marketinške ciljeve. Facebook kampanje i strategija oglašavanja moraju djelovati kao dio vaše cjelovite marketinške i poslovne strategije.

Prvo definirajte cilj, odnosno što želite postići Facebook kampanjom. Želite li povećati broj kupaca, broj posjeta na web stranicu, ostvariti  kontakt s vašim potencijalnim korisnicima ili njegovati dobre odnose s vašom online zajednicom? Vašu kampanju gradite oko vaših marketinških ciljeva.

Nakon što ste odredili cilj, odaberite relevantne tipove oglasa. U velikom broju opcija koje Facebook nudi suzite vaš izbor. Odaberite onaj tip oglasa koji najbolje odgovara cilju koji ste postavili. Osim izbora tipa i ciljeva oglasa važno je da odaberete pravu publiku. 

Za uspjeh oglasa zanimljiv tekst i atraktivan izgled su presudni. Facebook Ads Manager alat nudi širok spektar kreativnih opcija koje možete odbrati. Ne samo da možete birati između fotografija, videa, carousell oglasa i drugih opcija, već možete i optimizirati oglase za mobilne i desktop uređaje. Facebook nudi i raznolik izbor poziva na akciju koje možete dodati u vaše oglase. 

Da biste otkrili što djeluje, a što ne kontinuirano provodite analize i testiranja. Isprobajte različite opcije dok ne otkrijete koja ostvaruje najbolji rezultat. 

Prepustite upravljanje Facebook kampanjama stručnjacima. Dimedia internet marketing tim vodit će Facebook kampanje u skladu s vašim marketinškim ciljevima.