Kako SEO optimizirati nov sadržaj na web stranici


Optimizacija sadržaja na web stranici
26.09.2019

SEO optimizacija je izuzetno važan dio digitalnog marketinga. Optimizacijom sadržaja na web stranici ona postaje vidljiva osobama koje, koristeći određene ključne riječi povezane s vašim proizvodima ili uslugama, pretražuju tražilice. 

SEO optimizacija je ne samo proces koji ne prestaje, već proces koji uključuje strateški planirane aktivnosti koje podrazumijevaju kontinuirano kreiranje sadržaja za objavu na web stranici kojem je cilj poboljšanje vidljivosti web stranice na tražilicama. 

Sadržaj koji kreirate za web stranicu može biti raznovrstan, ali mora biti optimiziran u skladu sa svim SEO pravilima. Dodajete li nov sadržaj na vaš web bez poštivanja SEO pravila, ne samo da taj sadržaj neće imati pozitivan utjecaj na poziciju weba na tražilicama, već može naštetiti već stečenoj poziciji.  

Nov sadržaj na web stranici ne podrazumijeva samo objave u rubrici blog ili novosti već i sadržaj koji se odnosi na proizvode i usluge koje nudite. Dobro optimizirana stranica proizvoda ili usluga presudna je ako želite da se upravo vaš web nađe u rezultatima pretrage zainteresiranih korisnika. 

Blog objave, novosti, članci, infografike i drugi tipovi sadržaja često se kreiraju upravo s ciljem postizanja bolje pozicije web stranice na tražilicama te se zbog toga često nazivaju SEO content. 

Bez obzira dodajete li sadržaj na vaš web kao podršku SEO optimizaciji ili u svrhu opisa proizvoda i usluga iz ponude važno je da bude kreiran u skladu s pravilima SEO optimizacije kako bi web stanica postigla bolju poziciju na tražilicama. Postoje pravila koja vrijede za sav sadržaj na webu.

 

Koristite prave ključne riječi

Prvi korak u optimizaciji sadržaja je otkriti za što ga točno želite optimizirati. Što znači da nije važno samo otkriti koje se ključne riječi odnose na sadržaj, proizvod ili uslugu, već istražit koje termine osobe upisuju u tražilice kako bi pronašle usluge koje nudite. 

Prije nego uopće počnete kreirati sadržaj napravite istraživanje ključnih riječi. Prave ključne riječi možete otkriti uz pomoć Google tražilice, alata za planiranje ključnih riječi u sklopu Google Ads platforme ili koristeći Google Trends

Prilikom odlučivanja o ključnim riječima uzmite u obzir volumen pretrage, relevantnost i konkurenciju. Volumen pretrage govori koliko ljudi zaista pretražuje vama interesantne ključne riječi. Što je veći volumen pretrage veća je publika do koje možete doprijeti optimizacijom sadržaja za tu ključnu riječ.

S druge strane relevantnost govori o tome je li ključna riječ uopće relevantna za sadržaj na vašoj web stranici. Nema smislima koristiti ključne riječi s visokim volumenom pretrage ako nisu relevantne za sadržaj na vašoj web stranici.

Što je veći volumen pretrage za određenu ključnu riječ to je moguće da njena konkurentnost veća, što znači da se za nju natječe veći broj stranica te da će „gužva“ u prikazu rezultata biti veća. 

U skladu s dobivenim rezultatima odaberite ključne riječi za koje ćete optimizirati sadržaj. Odaberite ključne riječi koje su relevantne za vašu web stranicu, imaju što veći volumen pretrage i što manju konkurentnost. Nemojte pretjerivati s ključnim riječima. Keyword stuffing Google može penalizirati neprikazivanjem stranice u rezultatima pretrage. Ključne riječi važno je prirodno uklopiti u opis proizvoda odnosno usluge, članak na vašem blogu ili bilo koji drugi dio vaše web stranice. 

 

Optimizacija tekstualnog sadržaja 

Nakon što ste na temelju provedenog istraživanja odlučili koje ćete ključne riječi koristiti za optimizaciju novog sadržaja na vašoj web stranici uključite ih na pravo mjesto u tekstu. 

Odredite primarnu i sekundarnu ključnu riječ. Primarnu ključnu riječi spomenite na početku teksta kako bi i ljudima i tražilicama odmah bilo jasno o čemu se na stranici radi. Sekundarnu ključnu riječ uključite, ako je moguće već u prvom odlomku. 

Ključne riječi spomenite još nekoliko puta u tekstu tako da se smisleno uklapaju u sadržaj. 

Još jedan vrlo bitan element optimizacije tekstualno sadržaja na web stanici su H tagovi, odnosno naslovi i podnaslovi. H1 tag predstavlja glavni naslov na stranci za koju kreirate novi sadržaj. H1 naslov mora sadržavati primarnu ključnu riječ i to, ako je moguće odmah na početku. 

Naslovi razina H2 i niže su podnaslovi koje također treba uključiti tekstualni sadržaj. Podnaslovi u tekstu imaju višestruku ulogu. Čitateljima olakšavaju snalaženje, odvajaju veće blokove teksta na manje cjeline te služe za naglašavanje bitnog. 

Osim za čitatelje, podnaslovi imaju ulogu i u optimizaciji za tražilice. Omogućuju im jednostavnije razumijevanje cjelina i tema o kojima se u tekstu radi te je važno da u njih također uključite primarne i sekundarne ključne riječi. 

Da biste čitateljima i tražilicama dodatno olakšali čitanje teksta i pružili jasniji pregled nad bitnim informacijama, ono što je bitno istaknite podebljavanjem, navedite u listama i sl. 

U tekst možete dodati i linkove prema drugim dijelovima vašeg weba ili prema vanjskim stranicama. Prilikom dodavanja linkova nemojte pisati neodređene anchor tekstove poput kliknite ovdje ili više. Umjesto toga, neka iz samog anchor teksta bude jasno gdje link vodi. Tako tražilicama i čitateljima olakšavate razumijevanje poveznice između vaše stranice i stranice na koju link vodi. 

 

Digitalni marketing

 

Dodajte zanimljive i optimizirane fotografije 

Samo dodavanje tekstualnog sadržaja na web stranicu nije dovoljno. Bez obzira na to dodajte li na web stranicu opis novog proizvoda, usluge i pak blog objavu važno je da tekst prate prikladne, zanimljive i optimizirane fotografije.

Prije svega vodite računa o veličini fotografija. Profesionalne fotografije visoke kvalitete zauzimaju puno prostora, sporo se učitavaju te time produžuju vrijeme učitavanja web stranice što direktno negativno utječe na poziciju na tražilicama. Prije postavljanja fotografija na web stranicu smanjite njihovu veličinu na optimalnu za objavu na webu.

Osim optimizacije veličine fotografija potrebno je optimizirati i njihove nazive. Prije unosa fotografija u CMS imenujte ih u skladu s onim što je na njima te koristite ključne riječi kada je prikladno. 

Nakon unosa fotografija za svaku upišite alt tag. Alt tagovi pomažu tražilicama da pročitaju što se nalazi na fotografijama. Stoga i alt tagove napišite tako da iz njih bude jasno što fotografija prikazuje te također uključite ključne riječi kad god je prikladno. 

 

Optimizacija i unos meta podataka 

Za svaku novu podstanicu koju ste kreirali dodavanjem novog sadržaja morate napisati i unijeti meta podatke. Meta podaci uključuju meta naslov i meta opis koji se prikazuju u rezultatima pretrage na tražilicama. 

Meta podaci su prvi kontakt osoba koje pregledavaju tražilice s vašom web stranicom te je stoga važno da su pravilno napisani. Meta podaci također govore tražilicama što se na vašoj web stranici nalazi. Zbog toga trebaju biti napisani u skladu s pravilima pisanja meta podataka. 

Na početak meta naslova postavite primarnu ključnu riječi, zatim sekundarnu te ime vaše tvrtke. Ključne riječi odvojite koristeći separator (ǀ). Da bi se u cijelosti prikazao u rezultatima pretrage meta naslov ne bi trebao biti duži od 70 znakova s razmacima

Meta opis prikazuje se ispod meta naslova u rezultatima pretrage. Meta opis prilika je da ukratko predstavite vašu web stranicu i potaknete korisnike da ju posjete. Primarnu ključnu riječ dodajte na početak meta opisa te u njemu spomenite i sekundarnu ključnu riječ. Dužina znakova meta opisa također je ograničena te je poželjno da meta opisi ne budu duži od 170 znakova s razmacima

 

Fokus na kvaliteti sadržaja

Google i druge tražilice vođene su misijom isporuke što kvalitetnijeg i relevantnijeg sadržaja svojim korisnicima. Dokaz tome i je posljednji Google core update prema kojem će Google davati prednost stranicama s kvalitetnijim sadržajem. 

Prije objave sadržaja na web stranici upitajte se pružate li njime originalnu, zanimljivu i razumljivu informaciju. Ako se u sadržaju pozivate na druge izvore nemojte samo kopirati ili prepisivati njihov sadržaj pružite dodatnu vrijednost i originalnost vašem tekstu. 

U naslovu pružite jasnu i jezgrovitu informaciju o tome što se u tekstu nalazi. Izbjegavajte pretjerane, senzacionalističke i takozvane clickbait naslove. 

Zamislite se u ulozi čitatelja, biste li takav sadržaj željeli pročitati ponovno, podijeliti na društvenim mrežama ili nekome preporučiti. 

Važno je da sadržaj koji objavljujete bude točan, vjerodostojan te ispravno napisan. Osim toga, sadržaj se mora ispravno prikazivati na svim uređajima. 

Prije objave svakako provjerite zadovoljava li vaš sadržaj sve zahtjeve tražilica te pruža li korisnicima određenu vrijednost. 

 

Trebate li pomoć u kreiranju sadržaja optimiziranog za tražilice te vrijednog za korisnike obratite se Dimedia timu za digitalni marketing