Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia

Što je multimedija?

Multimedija svoj nagli uspon može zahvaliti razvoju internet tehnologija koje su omogućile da multimedija dopre do širokog kruga korisnika.

Multimedija je način prezentacije sadržaja spajanjem različitih medija u jednu zajedničku smislenu cjelinu, a s ciljem prenošenja informacije ili poruke na najutjecajniji način.

Za područje interneta karakteristično je korištenja teksta, zvuka, slike, videa, interaktivnih elemenata i animacije. Tako sklopljeni sadržaji daju bogate prezentacijske mogućnosti, korištenjem naprednih tehnoloških rješenja.

Brz je razvoj internetskih tehnologija omogućio procvat multimedije te često korištenje njenih mogućnosti u promotivne svrhe. Zbog toga danas svaka tvrtka, bez obzira na veličinu, može doprijeti do svojih kupaca ili klijenata kroz različite oblike medija te lakšeg objavljivanja i dijeljenja sadržaja, bio on informativan ili promotivan.