Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia

SEO optimizacija

SEO je postupak optimizacije web stranica koji za cilj ima osvajanje što viših pozicija u rezultatima pretraživanja što uzrokuje povećanje posjećenosti weba. Internet stranice optimizirane po SEO načelima osnova su povećanja broja upita, količine prodanih proizvoda i veće dostupnost ciljanim skupinama.

Svaka optimizacija web stranica započinje definiranjem ciljeva, ciljnih skupina korisnika i ključnih riječi prema kojima se optimizacija vrši. Zatim se kroz niz aktivnosti sadržaj i programsko rješenje web stranica klijenta oblikuje i prilagođava za tražilice.

Uz SEO optimizaciju vrlo je važna i prilagodba sadržaja korisnicima, jer želimo korisnika zadržati na webu (ponuditi relevantan mu proizvod ili uslugu) nakon što je stigao s tražilice ili nekim drugim putem. Zbog velike količine dostupnog sadržaja korisnici sadržaj „skeniraju“ na poseban način i ukoliko pronađu interesantan sadržaj detaljnije mu se posvećuju. Zato sadržaj na webu mora biti oblikovan i povezan na način primjeren ciljnoj skupini korisnika koja se očekuje na webu.

Treba naglasiti da SEO optimizacija iziskuje vrijeme i trud obiju strana (naručitelja i izvođača) koje sudjeluju u procesu. Rezultati se mogu, ali i ne moraju postići odmah – ovisno o kojem se stupnju optimizacije radi te kolika je konkurencija za ključne riječi. Prvi rezultati mogu se postići relativno brzo, dok za realno postavljene ciljeve trebaju mjeseci rada (6-12 mjeseci), a zatim održavanje prometa.

SEO optimizacija web stranica vrlo je popularno područje na kojem danas djeluje nekoliko desetaka tvrtki. Prilikom odabira partnera u SEO-u, uvjerite se u prethodne rezultate odabrane tvrtke te dobro upoznajte s predloženim aktivnostima. Jedino na taj način možete se uvjeriti da surađujete sa stručnjacima za SEO područje koji će Vam omogućiti željene rezultate.

Dimedia zapošljava stručnjake s različitih područja koji zajedno rade na SEO optimizaciji. Naš tim uključuje stručnjake za područje marketinga, stručnjake za informacijske tehnologije te PHP i HTML programere koji se brinu o adekvatnoj strukturi web stranica.

SEO je područje na kojem je potrebno kontinuirano raditi, ali i ono najvažnije, stalno biti u toku s novim zahtjevima tražilica i promjenama algoritama – što zahvaljujući ovako velikom timu ljudi - Dimedia postavlja kao prioritet za održavanje zavidne razine kvalitete usluge koje pružamo.

Želite li saznati više o mogućnostima SEO optimizacije sadržaja slobodno nas kontaktirajte.