Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia

Grafički dizajn

Napredak tehnologije i elektroničkih medija snažan je poticaj za razvoj kompanija, no unatoč tome moderne tehnologije nikada neće zamijeniti potrebu za otisnutim promotivnim materijalima.

Svaka uspješna kampanja - promocija trebala bi uključivati niz tiskanih sredstava komunikacije koje korisnici mogu opipati i pregledati.

Razumijevajući potrebu za tržišnim komuniciranjem, Dimedia svojim klijentima nudi izradu tiskanih promotivnih materijala kao što su brošure, katalozi, plakati, company profili, godišnja izvješća i dr. Uz dizajn veliku pažnju posvećujemo i odabiru papira i materijala koje ćemo koristiti, tehnologiji tiska i dr.