Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia

Tiskani materijali

Kao svaka vrsta promocije Vaših proizvoda ili usluga, tako i tiskani promotivni materijali moraju biti pravilno strukturirani, dizajnirani i tiskani kako bi imali maksimalan doseg.

Naš tim će se pobrinuti da u suradnji s Vama složimo optimalno rješenje za Vaše promotivne materijale.

Kako bi omogućili izvedbu svih bitnih elemenata, Vaše materijale možemo otisnuti na različite načine i na različitim medijima.

  • Offset tisak: letci, katalozi, brošure, plakati, poslovne mape, cjenici, memorandumi, kalendari
  • Rotacijski tisak: magazini, newsletteri, velike naklade brošura i kataloga
  • Digitalni tisak: poslovne posjetnice, pozivnice za razna događanja, letci, male naklade brošura i kataloga
  • Digitalni tisak velikog formata: plakati, banneri, city lights, jumbo plakati, megaboardovi, oslikavanje vozila, podna grafika, tisak na cerade