Tajne efikasnog e-mail marketinga


e-mail marketing
10.10.2019

E-mail marketing i dalje je vrlo učinkovit oblik marketinga. Ako se provodi strateški i promišljeno postaje odličan način za pretvaranje leadova u kupce. E-mail marketing je najosobniji i najdirektniji oblik marketinga te ostvaruje znatno veću stopu konverzije od ostalih kanala.

E-mail marketing predstavlja visoko učinkovit dio strategije digitalnog marketinga koji uključuje ciljano slanje e-mailova potencijalno zainteresiranim kupcima. E-mail aktivnosti učinkovito pretvaraju potencijalne kupce u kupce, a kupce u lojalne korisnike. 

Za razliku od društvenih mreža i spam e-mailova, kvalitetno provedene e-mail aktivnosti učinkovit su način građenja odnosa s leadovima. Tajna efikasnosti e-mail marketinga leži u direktnoj komunikaciji. Putem e-maila obraćate se direktno vašim postojećim i budućim kupcima. Vi posjedujete listu kontakta te u svakom trenu možete personalizirati komunikaciju ovisno o fazi prodajnog lijevka u kojoj se pojedini kontakt nalazi.

Upravo zbog toga što je e-mail koji šaljete prema vašim kontaktima direktan i personaliziran e-mali kampanje imaju veću stopu konverzije od drugih oblika digitalnog marketinga. 

Premda imaju velik potencijal, da bi e-mail kampanje bile uspješne važno je da zadovolje određene uvjete. U nastavku donosimo niz savjeta i trikova kako doći do liste zainteresiranih primatelja te ih ciljanom komunikacijom pretvoriti u kupce. 

 

Privucite zainteresirane primatelje vaših e-mailova

Generiranje leadova prvi je korak prema uspješnoj e-mail kampanji. Što znači da je preduvjet za provođenje aktivnosti e-mail marketinga kvalitetna lista zainteresiranih primatelja. Da biste do nje došli, morate na legitiman način prikupiti njihove e-mail adrese. Tako ćete stvoriti listu kontakta koji zaista žele primati informacije koje im šaljete.

Postoje razni načini kojima možete pobuditi interes kod potencijalnih kupaca i potaknuti ih da se prijave na listu primatelja vaših e-mailova, a poznati su i kao lead magnets, odnosno magneti za generiranje leadova. Oni podrazumijevaju određen benefit koji poklanjate korisnicima u zamjenu za njihovu e-mail adresu. Premda ne smijete direktno tražiti osobne podatke korisnika u zamjenu za određeni besplatni sadržaj, možete ih potaknuti da ostave svoju e-mail adresu kako bi u budućnosti primali obavijesti o sličnom sadržaju i vašim proizvodima ili uslugama. 

Da biste privukli ledaove sadržaj koji kreirate mora biti kvalitetan te korisnicima pružiti određenu vrijednost. Ako korisnici osjećaju da brinete o njima i pružate im nešto korisno rado će vam zauzvrat ostaviti svoju e-mail adresu. 

Sadržaj za privlačenje ledoava može biti različit. Ovo su samo neki od primjera: 

  • Besplatan e-book
  • Webinar
  • Case study
  • Check lista ili lista savjeta
  • Besplatni probni period ili demo verzija 
  • Kupon s određenom pogodnošću 

Bez obzira na to za koje se tipove sadržaja odlučili, vodite računa da taj sadržaj bude relevantan i koristan.

Vidljiva i jednostavna forma za prijavu na mailig listu mora biti sastavni dio procesa privlačenja leadova. Ako ste primjerice kreirali e-book, na landing stranicu uz gumb za preuzimanje dodajte formu za prijavu na mailing listu. 

 

Kako kreirati e-mail kampanje koje ostvaruju konverzije

Preduvjet za e-mail kampanje koje će ostvariti konverzije su kvalitetni leadovi. Nakon što ste uložili značajan trudi i vrijeme za njihovo prikupljanje nipošto ih ne želite izgubiti. Stoga pazite da e-mailovi koje šaljete zaista primateljima budu korisni i zanimljivi. 

 

Optimizacija liste primatelja 

Segmentirajte listu primatelja te svakoj prilagodite sadržaj e-maila. Segmentacija podrazumijeva podjelu liste primatelja na više manjih lista ovisno o određenim kriterijima. Segmentacija liste omogućuje vam da svakoj skupini primatelja pošaljete zaista zanimljiv sadržaj. Takav pristup rezultira većom stopom konverzije. 

Listu možete segmentirati prema više različitih kriterija. Primjerice prema interesima i preferencijama, prema geografskoj lokaciji, možete izdvojiti nove pretplatnike te im poželjeti dobrodošlicu, a lojalne korisnike nagraditi određenim pogodnostima u znak zahvalnosti.

Osim segmentacije liste, listu primatelja treba redovito ažurirati. Periodično provjerite listu e-mailova i uklonite neaktivne korisnike i nevažeće e-mailove. 

Također, izuzetno je važno voditi računa o tome da se na vašoj listi primatelja nalaze samo one e-mail adrese koje ste prikupili na legitiman način.

 

Povećanje broja čitatelja

Da bi e-mail kampanje bile uspješne moraju doprijeti do čitatelja. Kako biste otkrili kakvi e-mailovi najbolje prolaze provedite različita testiranja.

Vrijeme slanja e-mailova ima važan utjecaj na to koliko će ih biti otvoreno i pročitano. Stoga, istražujte koje vrijeme nabolje odgovara vašim primateljima te im e-mailove šaljite upravo tada. 

Izgled ja važan jednako kao i sadržaj, stoga je važno otkriti kakav dizajn e-maila vaši primatelji preferiraju. 

Velik broj e-mailova primatelji čitaju s mobilnih uređaja, što znači da vaši e-mailovi moraju biti prilagođeni prikazu na ekranu mobilnih uređaja, ako želite da budu pročitani. Dizajn i izgled prilagodite prikazu na manjim ekranima. Ako koriste slike neka budu što manje kako bi se e-mail brže učitao, a pobrinite se da izgleda dobro i bez njih, u slučaju da se korisnicima ne prikažu unutar e-maila.

Olakšajte čitanje na malim ekranima koristeći veći font. Također, da biste ostvarili veći broj konverzija CTA button neka bude veći kako bi korisnici lakše prstom kliknuli na njega. 

 

Istaknite se sadržajem kojeg primatelji žele čitati

Zadržavanje pretplatnika na mailing listi još je veći izazov od prikupljanja leadova. Kako se primatelji vaših mailova ne bi odjavljivali s liste morate im pružiti sadržaj koji žele konzumirati. 

Prije svega vaš e-mail treba privući pažnju pravim naslovom. On je presudan faktor koji direktno utječe na stopu otvaranja e-mailova. Naslov e-maila koji šaljete mora se istaknuti i privući korisnika da ga otvori.

U naslovu pružite informaciju o sadržaju e-maila, no ostanite tajnoviti. Želite pobuditi znatiželju primatelja i potaknuti ga da otvori e-mail, umjesto da sve odmah otkrijete. U naslovu i sadržaju obraćajte se primateljima toplim i ležernim tonom.

Najveća prednost e-mail marketinga je direktna, jedan na jedan, komunikacija. Iskoristite ju. Personalizirajte komunikaciju i obraćajte se samo jednom primatelju. Premda će vaš mail primiti stotine dugih primatelja, vaš je cilj postići prijateljski odnos sa svakim od njih. Pište kao da pišete prijatelju na ne velikoj, neodređenoj skupini ljudi. Takvim pristupom pokazujete da poznajte i razumijete potrebe svakog vašeg pretplatnika.

Sadržaj prilagodite svakoj skupini primatelja, kako bi svatko od njih primio pravu informaciju u pravom trenutku. 

 

E-mail aktivnosti provodite planski 

Provođenje aktivnosti e-mail marketinga mora biti promišljeno, planirano i u skladu s drugim marketinškim aktivnostima koje provodite. 

Prije samog provođenja definirajte ciljeve koje želite postići. Bez određenih ciljeva teško ćete pratiti i mjeriti ostvarene rezultate. 

Segmentacija publike i ciljana komunikacija temelj je svake uspješne e-mail kampanje. Dakle, prije nego krenete s provođenjem aktivnosti definirajte što ćete komunicirati, kome i kako.

Poslati e-mail na velik broj adresa nije svrha e-mail marketinga. Vaš cilj mora biti pretvoriti zainteresirane kontakte u kupce. Kako bi vam to uspjelo, aktivnosti e-mail marketinga treba popratiti daljnjim aktivnostima. Pri planiranju aktivnosti e-mail marketinga isplanirajte i followup aktivnosti koje ćete provesti nastavno na e-mail aktivnosti koje ste proveli.  

Uspjeh e-mail marketinga leži u stalnom testiranju, praćenju rezultata i pronalaženju najefikasnijih rješenja.

Trebate li pomoć u planiranju aktivnosti e-mail marketinga javite nam se, naš tim će vam rado pomoći.