Što je potrebno za uspješan online brand management


Online brand management
07.11.2019

Najjednostavnije rečeno, brand management je proces upravljanja reputacijom i percepcijom vašeg branda u javnosti. Brand management je kontinuiran proces provođenja strateški planiranih aktivnosti. Provodi se na različitim kanalima.

Online kanali danas imaju važnu ulogu u kreiranju percepcije brenda i cjelokupnoj brand management strategiji. 

Gledajte na vaš brand kao na živi organizam koji se konstantno mijenja. Reputacija branda vrlo je krhka i podložna raznim vanjskim utjecajima poput trendova, događaja ili konkurentskih aktivnosti. Na percepciju brenda velik utjecaj imaju novinari, influenceri i drugi akteri na društvenim mrežama. 

Dok je brandiranje proces građenja vašeg branda, brand management je proces praćenja i održavanja reputacije branda. Brand management je jednini način da preuzmete kontrolu nad reputacijom vašeg branda. 
 

Online brand management

U svijetu kojim vladaju društvene mreže i influenceri, online brand management ima odlučujuću ulogu u tome kako će vaš brand biti percipiran u javnosti. 

Online aktivnosti omogućuju vam da postignete veći brand awearness, gradite i održavate reputaciju branda, postignete veću prepoznatljivost, pridobijete lojalnost kupaca te svim tim doprinesete povećanju vrijednosti branda. 

Brand awareness je pojam koji se odnosi na prepoznatljivost brenda u široj javnosti i među ciljanom publikom. Brand awareness ili svijest o brandu važna je kako bi vaši potencijali kupci bili upoznati s proizvodima odnosno uslugama koje nudite te postali njihovi korisnici. Redovite aktivnosti i oglašavanje na društvenim mrežama, oglašavanje na tražilicama te content marketing mogu doprinijeti postizanju veće svijesti o brandu. 

Reputacija branda je „glas“ koji prati brand. Je li vaš brand na glasu kao kvalitetan, pouzdan, siguran…? Ili ga javnost ne percipira baš onako kako biste htjeli? Na reputaciju branda može se utjecati kroz pravilno usmjerene online aktivnosti poput suradnje s influencerima, online PR objava i slično. 

Prepoznatljivost branda govori koliko je dobro javnost, ili još bolje, vaša ciljna skupina upoznata s vašim brandom, odnosno može li prepoznati njegov logo, pakiranje, dizajn, boje i slično. Prepoznatljivost branda je važna jer pomože kupcima da pri donošenju odluke o kupnji odaberu vaš brand, a ne konkurentski. Da biste postigli što veću prepoznatljivost branda vizuali koje koristite u objavama na online kanalima (društvene mreže, blog, online PR objave i sl.) moraju biti potpunu usklađene s vizualnim identitetom branda. 

Lojalnost brandu gradi se kroz odnose s korisnicima. Vaš odnos s njima danas se odvija online, putem društvenih mreža, e-mail kontakt formi, chat opcija na web stranicama i drugo. O zadovoljstvu vaših kupaca ovisi hoće li oni postati lojalni kupci ta hoće li širiti dalje dobar glas o vašem brandu. 

Vrijednost branda podrazumijeva kako potrošači percipiraju vrijednost vašeg branda na temelju na njihovog iskustva i percepcije. Za vrijednost branda važno je planirano povođenje aktivnosti brand managementa. 

 

Kanali online brand managementa

Online brand management provodi se planiranom aktivnostima na različitim digitalnim kanalima koji uključuju sav sadržaj na web stranici branda, aktivnosti na društvenim mrežama uključujući i suradnju s influencerima, online PR aktivnosti te digitalno oglašavanje. 

 

Sadržaj na web stranici

Web stranica vašeg branda predstavlja polazišnu točku svih vaših online brand management aktivnosti. Sadržaj na njoj trebao bi uključivati sve informacije o vašem brandu koje bi korisnike mogle zanimati ali i više od toga. 
Sadržaj na web stranici trebao bi pružiti više od samih informacija, o brandu, proizvodima, uslugama ili tvrtki. Na web stranici pružite korisnicima odgovore na njihova pitana i rješenje njihovih problema kroz sadržaj optimiziran tako da odgovora njihovim pretragama na tražilicama. 

Content marketing igra važnu ulogu u građenju branda. Kroz sadržaj na vašoj stranici imate priliku pokazati vašu stručnost u vašem području poslovanja, steći povjerenje korisnika prema vašem brandu te kreirati sadržaj koji će korisnici smatrati vrijednim dijeljenja. 

Uvijek nastojte pružiti korisnicima dodatnu vrijednost umjesto da samo nastojite prodati proizvod. Ljudi više cijene kada im pokažete da ste zainteresirani za njihovu dobrobit umjesto da im samo pokušavate nešto prodati. 

 

Društvene mreže i suradnja s influencerima

Društvene mreže omogućile su brandovima da se približe svojim korisnicima na gotovo prijateljskoj razini te komuniciraju s njima u realnom vremenu. 

Razvoj društvenih mreža doveo je do razvoja novog tipa utjecajnih osoba, influencera. Infleunceri su osobe koje imaju velik broj pratitelja na društvenim mrežama, uživaju velik ugled u online zajednici te gotovo imaju status poznatih osoba.

Brandovi su iskoristili ovaj trend i razvili suradnju s influencerima. Tako ovi utjecajni pojedinci promoviraju brandove na svojim profilima šireći svijest o brandu među svojim pratiteljima.

 

Online PR 

Online PR uključuje aktivnosti komunikacije na društvenim mrežama, suradnju s influencerima, blogerima, aktivnosti content marketinga. Za razliku od tradicionalnog PR-a, online ili digitalni PR provodi se na digitalnim kalanima, a ulogu novinara preuzimaju blogeri i influenceri.

Online PR aktivnosti moraju se provoditi u skladu s ciljevima i vrijednostima branda. Što znači da je za reputaciju branda izbor influencera i blogera za suradnju od presudne važnosti. Stavovi i vrijednosti koje promovira influencer kojeg želite angažirati moraju biti u skladu s vrijednostima vašeg branda. 

 

Digitalno oglašavanje

Digitalno oglašavanje podrazumijeva sve vidove online oglašavanja te uključuje oglašavanje na tražilicama, display oglase, oglašavanje na društvenim mrežama i sponzorirane oglase, video oglase, YouTube oglase i drugo.
Ključne prednosti digitalnog oglašavanja su prisutnost na kanalima na kojima su korisnici te transparentnost potrošnje i mjerljivost rezultata. 

Digitalni kanali postaju sve značajniji za poslovanje, stoga je krajnje vrijeme da počnete provoditi vašu online brand management strategiju. Dimedia može za vas voditi kanale digitalnog oglašavanja, društvene mreže, izraditi vam web stranicu te kreirati i optimizirati sadržaj za nju. Ukratko, sve što je potrebno za najbolju online prezentaciju vašeg branda može vam pružiti Dimedia internet marketing tim