Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia

Što možemo učiniti za Vas?

Kada odlučite pokrenuti novi posao potreban vam je partner koji će Vas pratiti u tehnološkom razvoju. Za Vas možemo kreirati poslovne web programe prilagođene Vašim željama i potrebama.

Tvrtke se moraju na neki način izdvojiti iz mnoštva i uvijek biti korak ispred konkurencije te učinkovitiji od ostatka u praćenju trendova i promjena na tržištu. Iako i već gotova programska rješenja koja se nude mogu zadovoljiti većinu Vaših potreba, web poslovni programi izrađeni prema Vašim potrebama i željama - puno su bolje i kvalitetnije rješenje.

Program koji radi ono što Vi želite
Mnoge tvrtke su nezadovoljne gotovim programskim rješenjima koja koriste i koja su nefleksibilna i neprilagođena specifičnostima posla kojim se bave. Takvi programi imaju problema s implementacijom na Vaš već postojeći sustav tako da je potrebno prilagođavati postojeći sustav što može dovesti do pogrešaka u protoku informacija, usporavanju i zastoju čitavog procesa. Izradom programa prema narudžbi osiguravate da je traženo programsko rješenje ono što trebate, prilagodljivo već postojećim sustavima koje koristite, prilagođeno načinu Vašeg rada, što dovodi do povećanja produktivnosti te tada taj program radi za Vas na način koji Vi želite.

Rješenja koja štede novac
Gotova rješenja nude predefinirane module od kojih neki uopće nisu potrebni Vašoj tvrtki. Umjesto trošenja novca na module koje uopće ne koristite, ta sredstva potrošite na razvoj programa koji je prilagođen Vama i sadrži module koje Vi trebate.

Inovacije u poslovanju
Kada odlučite pokrenuti novi posao potreban Vam je partner koji će Vas pratiti u tehnološkom razvoju – netko tko će moći Vaše vizije i potrebe realizirati kroz tehnološka rješenja potrebna za poslovanje, netko tko će predstaviti Vašu uslugu ili proizvod na internetu na pravi način, kako bi maksimizirali učinak. Programska rješenja po narudžbi omogućit će vam upravo to – prava rješenja za Vaš posao.

Slušanje, razmišljanje i realizacija
Izradili smo mnoštvo web programa prema posebnim potrebama klijenata. Usvojili smo teoriju slušanje, razmišljanje i realizacija – slušamo želje i potrebe klijenata, razmišljamo i predlažemo rješenja prema uputama klijenata te realiziramo dogovoreno.
Naša metodologija, uz dobro dizajnirana sučelja, obuhvaća i period testiranja te samu edukaciju krajnjih korisnika.
Naš tim ima iskustva u radu s cijelim nizom najrazličitijih internet projekata. Gdje god je to moguće, u izradi, držimo se postojećih standarda kako bi omogućili što veću iskoristivost programskih rješenja.

Naše mogućnosti

  • prilagodba potrebama klijenata i korisnika
  • analiza potreba
  • korištenje standarda kao što su: SOAP, RSS i XML
  • iskustva i znanja iz tehnologija koje se koriste na internetu: JAVAScript, PHP, Flash
  • izrada modularnih sistema koji omogućavaju laganu i jednostavnu nadogradnju
  • fokus na logičnu i jasnu strukturu koja omogućava jednostavno, lako i brzo korištenje
  • dobro dizajnirano sučelje za korisnike, što smanjuje vrijeme edukacije korisnika

Tehnologije koje koristimo
  • Programiranje: PHP, Flash, JAVAScript
  • Serveri: CentOS, Fedora (Linux okruženje)
  • Baze: MySQL