Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia

Dimedia nekretnine

Dimedia nekretnine je poslovni program za upravljanje nekretninama. Program za nekretnine omogućuje evidenciju nekretnina na jednom mjestu gdje su dostupne svim djelatnicima.

Aplikacija za nekretnine dio je naših nastojanja i težnji za povećanje standarda poslovanja agencija za promet nekretninama. Program je rezultat dugotrajnog istraživanja tržišta i suradnje s "ljudima iz struke". Prilikom razvoja programa namjera nam je bila izraditi program koja vas neće ograničavati u Vašim već uhodanim poslovima. Čak štoviše, jedan od glavnih ciljeva bio je izraditi program koji će se moći prilagoditi svakom korisniku i njegovim posebnim zahtjevima i specifičnostima u poslovanju.

Program za nekretnine
omogućuje da se jednostavnim unošenjem nekretnina i klijenata te brzim kreiranjem ponude znatno olakša i ubrza poslovanje agencija za promet nekretnina. Kroz kreiranje izvještaja o poslovanju omogućeno je lakše praćenje rada agenata i poslovanja agencije. Brzom i jednostavnom sinkronizacijom podataka s Internet bazom podataka dobili ste Vaše računalo kao centralno mjesto uređivanja svih podataka o nekretninama i klijentima.

Agencije za nekretnine odabiru program jer omogućuje:

Olakšano i ubrzano poslovanje
Sistematiziranost podataka na jednom mjestu. Brz pristup podacima o klijentu i nekretninama. Jedno mjesto administriranja podataka o nekretninama i klijentima.

Jednostavnost korištenja (intuitivno i dosljedno sučelje)

Poslovni program Dimedia Nekretnine ima intuitivno i pregledno dizajnirano grafičko sučelje.

Detaljan prikaz nekretnine s fotografijama i pratećim dokumentima
Sve unesene nekretnine mogu se detaljno prikazati karakteristikama, fotografijama, nacrtima i digitaliziranim dokumentima. Zahvaljujući ovoj opciji klijentu možete vrlo brzo pokazati ponudu nekretnina s bilo kojeg mjesta gdje imate pristup Internetu.

Pretraživanje i sortiranje nekretnina

Uz pomoć tražilice možete na brz i jednostavan način pretraživati nekretnine u bazi. U sklopu pretraživanja možete odrediti niz parametara (karakteristike) koje određuju traženu nekretninu i tako dobiti točnije rezultate.

Automatsko povezivanje klijenta i nekretnine
Jednostavna tražilica omogućuje izlistavanje potencijalnih kupaca za određenu nekretninu, kao i nekretnina koje odgovaraju profilu pojedinog kupca. Na ovaj način se može brzo, jednostavno i precizno odgovoriti na upite klijenata.

Automatska izrada ponuda
Jednostavna izrada ponuda za jednu ili više nekretnina istovremeno. Ponudu možete spremiti u bazu podataka i zatim poslati na e-mail korisnika ili istu možete ispisati na pisaču. U ponudu je moguće uključiti zaglavlje s logotipom i podacima o agenciji. Ponude možete izraditi na više stranih jezika.

Integrirano slanje ponuda e-mailom
Sve kreirane ponude mogu se jednostavno poslati na željenu e-mail adresu. Odjednom je moguće poslati više ponuda e-mailom.

Adresar klijenata s mogućnošću pretraživanja
Svaki klijent i njegovi kontakt pohranjeni su u bazi. Uz osnovne podatke, o klijentu, u bazi se nalaze i podaci o nekretnini koju prodaje, kupuje, iznajmljuje ili unajmljuje. Tražilica omogućije jednostavno pretraživanje klijenata.

Praćenje rada agenata i agencije kroz izvještaje
Poslovni program Dimedia Nekretnine omogućuje i automatsko generiranje izvještaja iz kojih se mogu pratiti aktivnosti pojedinih agenata koji se koriste programom (broj unesenih nekretnina, klijenata, broj izrađenih ponuda, broj gledanja nekretnine, koeficjent prodaje, koeficjent postignute cijene i dr.). Opcija dostupna uz Standard verziju programa.

Evidencija razgledavanja nekretnine
Poslovni program omogućuje agenciji praćenje posjeta (razgledavanja) nekretninama u sklopu kojih je ista prezentirana klijentima. Opcija dostupna uz Standard verziju programa.

Jednostavna sinkronizacija podataka s Internet stranicom agencije
Vrlo jednostavnim postupkom podatke o nekretninama iz programa možete objaviti na svojim Internet stranicama. Ovom funkcijom Vam je omogućena znatna ušteda vremena kod redovitog održavanja podataka na Internet stranici. Preduvjet za ovu funkciju je da Vaša Internet stranica koristi bazu podataka koja je kompatibilna s bazom podataka koju koristi program.

Objava nekretnina na web portalu Burza nekretnina
Dimedia nekretnine imaju mogućnost sinkronizacije podataka o nekretninama s web portalom Burza nekretnine. Dovoljno je da putem sučelja svog poslovnog programa jednostavno objavite nekretninu ili izmijenite podatke o već objavljenoj nekretnini.

Mogućnost istovremenog rada na više računala
Dimedia nekretnine omogućuje istovremeni rad neograničenog broja korisnika. To znači da se podaci o nekretninama i klijentima mogu istovremeno pregledavati i uređivati s više računala. To vam omogućuje da svi agenti raspolažu s istim, stalno ažurnim podacima. Light  verzija omogućuje rad do 3 korisnika, a Standard verzija neograničeni broj korisnika.

Automatska pohrana kopije (back up) poslovnog programa

Pohrana kopije podataka automatski se vrši svakih 24 h na serveru na kojem se nalazi program i baza podataka. Uz automatski backup moguće je izraditi vlastitu sigurnosnu kopiju baze podataka, fotografija i dokumenata, te ih pohraniti na vlastito računalo.

Zaštićenost podataka
Za korištenje Dimedia Nekretnina svaki korisnik mora imati korisničko ime i lozinku. To znači da podatke ne može vidjeti ni uređivati nitko tko nije za to ovlašten. Poslovni program omogućuje korisnicima određivanje različitih nivoa pristupa podacima (npr. administrator,urednik, agent, ... ).

Višejezičnost
Osnovna verzija Dimedia Nekretnine omogućuje prikaz nekretnina i izradu ponuda na hrvatskom, engleskom njemačkom i talijanskom jeziku s mogućnošću dodavanja drugih stranih jezika.

Hosting (zakup prostora na web serveru)

Korisnicima Dimedia nekretnina omogućujemo hosting poslovnog programa na serverima posebno podešenima i namijenjeni njemu. Na ovaj način osigurana je platforma za optimalni rad programa, a brigu o platformi možete prepustiti nama.

Funkcionalnosti Dimedia nekretnina.

Pošaljite upit za demo verziju aplikacije