Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia

Banner Management

Banner Management (upravljanje banner oglasima) je funkcionalnost koja omogućava prodaju oglasnog prostora na Vašim web stranicama, ali i postavljanje i upravljanje banner oglasa klijenata.

Uz pomoć BM-a možete definirati neograničen broj pozicija za prikaz bannera na svojim stranicama, te upravljati brojem prikazivanja bannera, pratiti statistiku prikaza i korištenja bannera. BM omogućava postavljanje i praćenje flash i statičkih bannera, a svakom korisniku osigurava zasebno sučelje preko kojega u svakom trenutku može pregledati osnovnu statistiku svojih bannera (broj prikaza, način plaćanja, arhivu kampanji...)