Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia

DMS (Document Management System)

Document Management System (DMS) online je sustav za upravljanje dokumentima.

Sustav omogućava pojedincima i/ili grupama međusobno razmjenjivanje dokumenta. Na centralnom mjestu smješeni su svi važni dokumenti za poslovanje te dokumenti koji nastaju u poslovnom procesu. Sustavu se pristupa uz pomoć Internet preglednika.
On omogućava opisivanje, dodavanje i mjenjenje dokumenata, dodavanje i upravljanje mapama, te korisnicima i korisničkim grupama koji tim dokumentima mogu upravljati. Također je omogućeno s jednog mjesta objavljivanje dokumenta na javnom webu.

DMS korisnicima omogućava da u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta mogu pristupiti svojim dokumentima.