Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia

Naša vizija i ciljevi

Želja nam je omogućiti našim klijentima i njihovim korisnicima najbolja rješenja na području interneta i tiskanog svijeta. Vjerujemo da ćemo, koristeći kreativne ideje potpomognute vrhunskim tehničkim rješenjima, ispuniti svoje vizije i Vaša očekivanja.

Cilj nam je unaprijediti načine tržišnoga komuniciranja i poslovanja na internetu. Uslugama savjetovanja brojnim klijentima nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta nastupa na internetu, smanjenju troškova izrade projekta te u edukaciji i organizaciji ljudskih resursa unutar tvrtke. Dimedia je u mogućnosti svojim klijentima pružiti potpunu uslugu izrade i održavanja internet stranica i e-commerce sustava, izradu planova promocije na internetu te izradu tiskanih i multimedijalnih promo materijala.